Boligkontoret Danmark arbejder for gode boliger og boligområder i hele Danmark. Vi er et alment andelsselskab, der udlejer ca. 30.000 boliger og bygger og administrerer boliger for vores medlemmer; en række boligselskaber og boligforeninger samt forskellige kommuner og regioner.
Læse mere på www.bdk.dk 

Driftschef til Boligkontoret Danmarks afdelingskontor på Fyn

Vi søger dig, der kan sætte retning og skabe fremdrift og kvalitet i din opgaveportefølje. Til gengæld får du en indflydelsesrig rolle, en spændende og udfordrende hverdag og plads i en organisation, hvor nøgleordene er nærvær, ordentlighed og samarbejde på tværs.

En alsidig rolle med ledelse, drift og samarbejde i fokus

Jobbet som driftschef i Boligkontoret Danmark er afvekslende og mangfoldigt – intet mindre!

I tæt samarbejde med dine kollegaer får du det overordnede ansvar for drift og vedligehold af bygninger og boliger der hører under afdelingskontoret på Fyn – det er ca. 3.500 boliger fordelt i alle de fynske kommuner. Du bliver også leder for de ejendomsfunktionærer og ejendomsmestre der varetager den daglige drift ude i boligafdelingerne.

For at få succes i jobbet kræver det både stærke lederevner og driftsmæssig/teknisk ekspertise. Samarbejde og kommunikation med de beboervalgte bestyrelser er en stor del af jobbet. Derfor er det vigtigt, at du kan begå dig i en organisation med mange interesser, og formår at kommunikere og skabe gode samarbejdsrelationer med personer på mange forskellige niveauer. Mere konkret indebærer jobbet, at du:

  • udarbejder og følger op på drifts- og vedligeholdelsesplaner, herunder bygningsgennemgang og registrering i henhold til den nye lovgivning med 30 år planer
  • er leder for "dine folk i marken"
  • er projektleder på forskellige bygge- og renoveringssager
  • udarbejder budgetter og følger op på disse
  • sikrer gennemførsel af forbedringsarbejder, herunder at du indhenter tilbud og har kontakt til leverandører
  • deltager på beboer- og bestyrelsesmøder i boligafdelingerne, hvor du formidler og omsætter drift og teknik til beboere og bestyrelser, herunder også gennemgang af afdelingens økonomi og budgetter (typisk aftenmøder)
  • udfører de administrative opgaver, der naturligt følger med jobbet

Vi forestiller os, at du har en byggeteknisk uddannelse, gerne som bygningskonstruktør eller en anden relevant uddannelse med udgangspunkt i byggeri. Har du kendskab til den almene sektor og beboerdemokrati er det en fordel. Ellers lærer du det hos os.

Du skal have kørekort til personbil og selv have mulighed for at stille bil til rådighed. Kørsel afregnes efter statens takster.

Et stærkt fællesskab både lokalt og på tværs

Vi er 11 medarbejdere på afdelingskontoret Fyn. Det er vigtigt for os, at finde en kollega der passer ind i vores team, og som med overbevisning kan udføre den brede vifte af opgaver, som jobbet rummer. Du kommer til at indgå i et solidt fællesskab præget af høj trivsel, imødekommenhed og hjælpsomme kollegaer - både lokalt og på tværs af Boligkontoret Danmarks 8 afdelingskontorer og vores hovedkontor i København, og endeligt som medarbejder i en stor udviklingsorienteret organisation, hvor visionerne er høje og fællesskabet stort.

Vores arbejdsmiljø er uformelt, og vi har gode arbejdsforhold og personalegoder. Desuden får du gode muligheder for faglig udvikling, fleksibel arbejdstid og samarbejde til mange sider. Du får masser af udfordringer, en plads i et godt team, god faglig sparring og løn efter overenskomst og kvalifikationer. Din leder bliver Kim Johansen, som er vores forretningsfører på Fyn, og afdelingskontoret ligger Sivlandsvænget 27B, 5260 Odense, tæt på motorvejsafkørsel 50.

Ansøgningsfrist

Kan du se dig selv i dette spændende job, så send os din ansøgning og CV senest d. 27. juni 2018 via vores hjemmeside http://www.bdk.dk. Her kan du også læse mere om både Boligkontoret Danmark og de enkelte afdelingskontorer og medlemmer.

Vi forventer at holde samtaler i starten af august, og vi vil gerne have du starter d. 1. september/oktober 2018. Vi tager selvfølgeligt hensyn til planlagt ferie.

Ønsker du at vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte forretningsfører Kim Johansen på telefon 30 57 70 94 eller mail kijo@bdk.dk.

Ansøgningsfrist: 27-06-2018