Boligkontoret Danmark arbejder for gode boliger og boligområder i hele Danmark. Vi er et alment andelsselskab, der udlejer ca. 30.000 boliger og bygger og administrerer boliger for vores medlemmer; en række boligselskaber og boligforeninger samt forskellige kommuner og regioner.
Læse mere på www.bdk.dk 
Del på

Boligkontoret Danmark søger boligsocial konsulent i Jylland (Ribe)

Er du opsøgende, god til at skabe relationer og brænder du for at gøre en forskel for andre? Så er det en som dig vi leder efter!

Boligkontoret Danmark har stor succes med indsatserne "Bekymret for en beboer" og "Råd til husleje", hvor vi yder rådgivning til vores udsættelsestruede og udsatte beboere og konfliktmægler ved fx nabokonflikter. Samtidigt er vi sparringspartnere for vores kollegaer og bestyrelser i boligområderne, som har den daglige kontakt med målgrupperne. Vores nuværende boligsociale konsulent har fået et andet job i organisationen, og derfor søger vi en ny kollega til vores boligsociale team.

En spændende hverdag med samarbejde til mange sider

Din primære opgave er, i konkrete sager, at opsøge sårbare beboere, som er i risiko for at blive sat ud af deres bolig på grund af deres livssituation. Årsagerne kan være både sociale, psykiske, økonomiske eller misbrugsproblematikker. Du kommer til at yde generel rådgivning vedrørende deres bolig- og livssituation, herunder støtte til at søge relevant social og økonomisk hjælp, ligesom du bygger bro og søger samarbejde mellem beboeren og kommunen, banken, netværk eller andre lokale indsatser. Du kan i nogle sager være bisidder eller partsrepræsentant på beboerens vegne. I nogle sager er indsatsen primært økonomisk rådgivning, hvor du hjælper en beboer, der er i huslejerestance, med at få overblik over deres privatøkonomi.

En anden væsentlig del af opgaven er at opsøge og få etableret samarbejdsaftaler med kommunerne med henblik på mere generelle, forebyggende og varige indsatser for vores mest udsatte beboere. Derfor er kendskab til sociallovgivningen en vigtig forudsætning.

Endeligt kommer du til at yde konfliktmægling eller rådgivning ved nabokonflikter, der ikke kan løses på anden vis. Konfliktmæglingen kan både ske telefonisk og/eller ved at facilitere mæglingsmøder mellem parterne.

Har du værktøjskassen fyldt med socialfagligt engagement og politisk tæft?

Et af dine vigtigste værktøjer bliver din evne til at skabe relationer og tillid, til de mennesker du møder. Du er stærk i din kommunikation, og har empati og forståelse for beboerens livssituation. Det er vigtigt, at du støtter og rådgiver beboeren ud fra en løsningsfokuseret tilgang med respekt for beboerens frie valg. Samtidigt har du forståelse for den helhed beboeren indgår i, og de hensyn der evt. skal tages til boligselskabets økonomi og de øvrige beboeres trivsel og tryghed.

For at få succes i jobbet skal du have et stort socialfagligt engagement, hvor du trækker på din erfaring og/eller uddannelse indenfor området. Du skal have stærke samarbejdsevner, udvise respekt og empati - både for den enkelte men også de større sammenhænge du kommer til at indgå i. Det er vigtigt, at du væbnet med en god portion tålmodighed, og kan stå fast når det gælder. Desuden arbejder du godt selvstændigt, er opsøgende og initiativrig, engageret og god til at prioritere dine opgaver.

Samarbejde og kommunikation med kolleager, de beboervalgte bestyrelser, lokalsamfund og kommuner er en stor del af jobbet. Derfor er det også vigtigt, at du har politisk tæft, kan begå dig i en organisation med mange interesser, og formår at kommunikere og skabe gode samarbejdsrelationer med personer på mange forskellige niveauer.

Din uddannelsesbaggrund er socialfaglig, og du har et solidt kendskab til reglerne på det sociale område. Desuden har du flair for tal og personlig økonomi. Har du også gennemgået kurser eller uddannelse i konfliktmægling, er det en fordel.

Nærvær og fællesskab - både lokalt og på tværs

Det er vigtigt for os, at finde en kollega der passer ind i vores team, og som med overbevisning kan udføre den brede vifte af opgaver, som jobbet rummer. Du bliver en del af vores udviklingsafdeling, der består af en boligsocial udviklingskonsulent, en udviklingskonsulent, en student, en leder og 3 boligsociale rådgivere – hvoraf du bliver den ene.

Vores boligsociale indsats er geografisk delt, så den ene konsulent dækker Sjælland, og den anden konsulent dækker Fyn og Jylland. Vores "jyske" konsulent arbejder fra vores afdelingskontor i Ribe, men har tæt samarbejde og sparring med resten af afdelingen, som er placeret på vores hovedkontor i København.

Du kommer altså til at indgå i et solidt fællesskab præget af høj trivsel, imødekommenhed og hjælpsomme kollegaer - både lokalt i Ribe og udviklingsafdelingen i København, men også på tværs af Boligkontoret Danmarks 8 afdelingskontorer og resten af vores hovedkontor i København. Og endeligt som medarbejder i en stor udviklingsorienteret organisation, hvor visionerne er høje og fællesskabet stort.

En del af dit arbejde kommer til at foregå ude hos beboeren, hos boligorganisationerne eller til møder med kommuner, banker eller andre samarbejdspartnere, nogle af disse kan være aftenmøder. På grund af de geografiske afstande, skal du derfor have kørekort og egen bil. Vores interne møder på tværs af Boligkontoret Danmarks afdelinger holder vi primært som video konferencer, men ca. en gang om måneden må du forvente møder i København.

Vores arbejdsmiljø er uformelt, og vi har gode arbejdsforhold og personalegoder. Desuden får du gode muligheder for faglig udvikling, fleksibel arbejdstid og samarbejde til mange sider. Du får masser af udfordringer, en plads i et godt team og god faglig sparring. Jobbet er på fuld tid og lønnen fastsættes efter overenskomst mellem HK og BL. Du kommer til at referere til Udviklingschef Katja Adelhøj Lindblad.

Ansøgningsfrist

Kan du se dig selv i dette spændende job, så send os din ansøgning, CV og eventuelle eksamenspapirer senest d. 3. september 2018 via vores hjemmeside www.bdk.dk. Her kan du også læse mere om os.

Vi forventer at holde samtaler i løbet af ugerne 37 og 39, og vi vil gerne have du starter senest den 1. november 2018.

Ønsker du at vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Udviklingschef Katja Adelhøj Lindblad på telefon 73 76 21 68 / 22 32 55 04 eller boligsocial rådgiver Karin Stenumgaard på telefon 26 83 95 941 eller mail kast@bdk.dk. Til orientering holder Katja ferie frem til 21. august 2018.

 

Boligkontoret Danmark arbejder for gode boliger og boligområder i hele Danmark. Vi er en almen boligadministration, der udlejer og administrerer godt 30.000 boliger for vores medlemmer rundt om i landet. Vi er en arbejdsplads med mange forskellige fagligheder, som alle bidrager til at sætte vores medlemmer i centrum, og skabe gode hjem og liv for beboerne.

Ansøgningsfrist: 03-09-2018

Powered by JobNext