Boligkontoret Danmark arbejder for gode boliger og boligområder i hele Danmark. Vi er et alment andelsselskab, der udlejer ca. 33.000 boliger og bygger og administrerer boliger for vores medlemmer; en række boligselskaber og boligforeninger samt forskellige kommuner og regioner.
Læs mere om os på www.bdk.dk 

Ansøgningsfrist
5. februar 2019

Fællesdrifts- og ledelseskonsulent til Boligkontoret Danmarks afdelingskontor i Helsingør

Vil du være med til at præge og kvalificere arbejdet med fællesdrift i den almene sektor? Du får du en indflydelsesrig rolle, en spændende hverdag og plads i en organisation, hvor nøgleordene er nærvær, ordentlighed og samarbejde på tværs.

En alsidig rolle med ledelse, drift og samarbejde i fokus

Som fællesdrifts- og ledelseskonsulent kommer du til at spille en vigtig rolle i vores allervigtigste opgave, nemligt hvordan vi skaber en effektiv drift af høj kvalitet, og leverer serviceydelser der afspejler vores høje ambitioner om ordentlighed og nærvær i opgaveløsningen.

I tæt samarbejde med dine kollegaer får du det overordnede ansvar for fællesdrifterne tilknyttet afdelingskontoret i Helsingør. Fællesdrifterne er geografisk placeret i Helsingør, Fredensborg og Hørsholm kommune. Du bliver leder for de lokale ledere af fællesdrifterne, der varetager de daglige drifts- og vedligeholdelsesopgaver ude i boligafdelingerne. Mere konkret indebærer jobbet, at du:

  • er personaleleder for fællesdriftens ledere, og i samarbejde med dem udarbejder arbejds
  • sikrer løbende udvikling af fællesdrifterne
  • udarbejder og følger op på samarbejdsaftaler med bestyrelser i boligafdelingerne
  • bidrager til arbejdet med udbud af driftsopgaver
  • deltager i udarbejdelse af budgetter
  • sikrer gennemførsel af forbedringsarbejder, herunder at du indhenter tilbud og har kontakt til leverandører
  • deltager på beboer- og bestyrelsesmøder i boligafdelingerne, hvor du formidler og omsætter drift og teknik til beboere og bestyrelser, herunder også gennemgang af afdelingens økonomi og budgetter (typisk aftenmøder)
  • udfører de administrative opgaver, der naturligt følger med jobbet

For at få succes i jobbet kræver det både stærke lederevner og driftsmæssig ekspertise. Samarbejde og kommunikation med de beboervalgte bestyrelser er en stor del af jobbet. Derfor er det vigtigt, at du kan begå dig i en organisation med mange interesser, og formår at kommunikere og skabe gode samarbejdsrelationer med personer på mange forskellige niveauer.

Vi forestiller os, at du har en ledelses- eller driftsmæssig baggrund, eller en anden relevant uddannelse med udgangspunkt i ledelse og drift af bygninger. Har du kendskab til den almene sektor og beboerdemokrati er det en fordel. Ellers lærer du det hos os.

Du skal have kørekort til personbil og selv have mulighed for at stille bil til rådighed. Kørsel afregnes efter statens takster. Der vil være ca. 25 – 35 aftenmøder årligt, som du får særskilt betaling for.

Et stærkt fællesskab både lokalt og på tværs

Vi er ni medarbejdere på afdelingskontoret Helsingør. Det er vigtigt for os, at finde en kollega der passer ind i vores team, og som med overbevisning kan udføre den brede vifte af opgaver, som jobbet rummer. Du kommer til at indgå i et solidt fællesskab præget af høj trivsel, imødekommenhed og hjælpsomme kollegaer - både lokalt og på tværs af Boligkontoret Danmarks syv afdelingskontorer og vores hovedkontor i København, og endeligt som medarbejder i en stor udviklingsorienteret organisation, hvor visionerne er høje og fællesskabet stort.

Vores arbejdsmiljø er uformelt, og vi har gode arbejdsforhold og personalegoder som fx sundhedsordning, massageordning og arbejdsgiverbetalt pensionsordning. Du bliver en del af Boligkontoret Danmarks driftschefgruppe, som mødes på tværs af organisationen flere gange om året. Desuden får du fleksibel arbejdstid med høj grad af frihed til at tilrettelægge din egen arbejdsdag.

Lønnen fastsættes efter overenskomst mellem BL og Faglig Puls.

Din leder bliver Jesper Kjærsgaard, som er vores forretningsfører i Helsingør. Afdelingskontoret ligger Vestermarken 16 A, 3060 Espergærde.

Ansøgningsfrist

Kan du se dig selv i dette spændende job? Så send os din ansøgning og CV senest d. 5. februar 2019 via vores hjemmeside www.bdk.dk. Her kan du også læse mere om både Boligkontoret Danmark og de enkelte afdelingskontorer og medlemmer.

Vi holder løbende samtaler, og vi vil gerne have du starter senest 1. april 2019.

Ønsker du at vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte forretningsfører Jesper Kjærsgaard på telefon 40 10 80 09 eller email jekj@bdk.dk.

 

Boligkontoret Danmark arbejder for gode boliger og boligområder i hele Danmark. Vi er en arbejdsplads med mange forskellige fagligheder, som alle bidrager til at sætte vores kunder i centrum, og skabe gode hjem og liv for vores beboere.

Vi er 180 medarbejdere i Boligkontoret Danmark, og 350 medarbejdere i de boligselskaber vi administrerer – i alt 60 boligselskaber med ca. 33.000 boliger.