Boligkontoret Danmark arbejder for gode boliger og boligområder i hele Danmark. Vi er et alment andelsselskab, der udlejer ca. 33.000 boliger og bygger og administrerer boliger for vores medlemmer; en række boligselskaber og boligforeninger samt forskellige kommuner og regioner.
Læse mere på www.bdk.dk 

Ansøgningsfrist
17. februar 2019

Boligsocial rådgiver til Boligkontoret Danmark

Vær med til at fremme tryghed og trivsel i almene boligområder!

Boligkontoret Danmark har stor succes med indsatserne "Råd til husleje" og "Bekymret for en beboer", hvor vi yder rådgivning til udsættelsestruede og udsatte beboere. Vi søger en kollega til vores boligsociale team, der kan yde boligsocial rådgivning til såvel beboere, bestyrelser og kollegaer.

Arbejdsopgaverne

Din primære opgave bliver at opsøge beboere, som er i risiko for at blive sat ud af deres bolig pga. huslejerestance, og hjælpe beboeren med at få overblik over privatøkonomien. Det opsøgende arbejde sker via mail, telefon og sms. I ganske få situationer kører vi ud, men for det meste arbejder fra distancen. Du kommer til at yde generel økonomisk rådgivning vedrørende deres bolig- og livssituation, herunder støtte til at søge relevant social og økonomisk hjælp.

Herudover kommer du til at rådgive sårbare og udsatte beboere, naboer, bestyrelser og ansatte samt bygge bro mellem beboerne og eksterne parter, typisk kommunale og andre offentlige tilbud. Dette særligt i sager hvor der er behov for at der tages ekstra hånd om en beboer, der skaber utryghed for de øvrige beboere eller kan være til fare for sig selv. En del af disse sager er rigtig tunge og tager lang tid. Målet med indsatsen er at skabe et mere fintmasket netværk for beboerne via kommunerne, og du kommer til at arbejde socialfagligt og strategisk i partnerskaber med vores boligselskabers kommuner.

Der er en del administrative opgaver knyttet til rådgivningen som fx registrering, opfølgning, og beskrivelse samt dokumentation af indsatsen, herunder også føre statistik med effekten af indsatsen.

Derudover skal du kunne varetage vores konfliktmæglerfunktion, hvor vi mægler i konflikter eller yder konfliktcoaching til beboere og bestyrelser.

Dine kompetencer

Nogle af dine vigtigste arbejdsredskaber er dine stærke administrative kompetencer og dine evner til at skabe relationer og tillid blandt såvel beboere som bestyrelser og kollegaer. Derfor er du god til at kommunikere, og har empati og forståelse for beboernes sociale og økonomiske situation. Samtidig har du forståelse for den helhed beboeren indgår i, og de hensyn der skal tages til boligafdelingernes og boligselskabernes økonomi og de øvrige beboeres trivsel og tryghed.

Det er vigtigt, at du støtter og rådgiver beboerne ud fra en løsningsfokuseret tilgang med respekt for den enkelte. Det er væsentligt, at du er væbnet med en god portion tålmodig og kan stå fast, når det gælder. Du har en stærk socialfaglig profil og tilgang, stor viden og praksiserfaring, og er særlig stærk indenfor psykisk sygdom og håndtering af sårbare beboere. Samtidigt kan du skabe forståelse for deres livssituation blandt andre. Jobbet kræver at du er initiativrig, engageret og god til at prioritere dine opgaver og holde fokus.

Vores fællesskab og samarbejde på tværs af organisationen og med vores medlemmer er meget vigtigt for os. Du skal derfor have politisk flair, være god til "stikke fingeren i jorden" og have fornemmelse og forståelse for de mange forskellige sammenhænge og fælleskaber du naturligt bliver en del af.

Vi forestiller os, at du har en socialfaglig baggrund, fx socialrådgiver, gerne fra en kommune, den almene sektor eller sociale tilbud. Du har samtidig flair for tal, personlig økonomi og holder af administrative opgaver og det at begå dig på et både personligt men strategisk niveau. Du kender reglerne på det sociale område, og du har sandsynligvis også kendskab til arbejdet med almene boliger og udsatte grupper.

Fællesskab og nærvær– både lokalt på tværs

Det er vigtigt for os, at finde en person der passer ind i vores team, og som med overbevisning kan udføre den brede vifte af spændende og udfordrende opgaver, som jobbet rummer. Vores arbejdsmiljø er uformelt, og vi har gode arbejdsforhold og personalegoder. Desuden får du gode muligheder for faglig udvikling, fleksibel arbejdstid og samarbejde med mange samarbejdspartnere og interessenter.

Du bliver en del af vores udviklingsafdeling, der består af 2 boligsociale rådgivere, en boligsocial udviklingskonsulent, en politisk konsulent, en student, to administrative medarbejdere og en leder. Udviklingsafdelingen er forankret på Boligkontorets hovedkontor på Havneholmen i København. En mindre del af arbejdet kan efter aftale være placeret ude hos beboeren, til kurser, hos boligorganisationerne eller til møder med kommuner, banker eller andre samarbejdspartnere. Derfor er egen bil en nødvendighed.

Du får ansvaret for dine egne sager, men vi forventer også, at du er en holdspiller, der bidrager til fælles løsninger og er med til at spille dine kollegaer gode. Du kommer til at referere til Udviklingschef Katja Adelhøj Lindblad.

Hvad gør du nu?

Kan du se dig selv i dette spændende job, så send os din ansøgning, CV og evt. eksamensbevis senest søndag den 17. februar kl. 9.00 via vores hjemmeside www.bdk.dk. Her kan du også læse mere om os. Samtalerne finder sted den 21. og 26. februar 2019.

Vi ønsker jobbet besat snarest muligt og senest 1. april. Jobbet er på fuld tid, med fleksibel arbejdstid. Aftenmøder kan forekomme. Lønnen fastsættes ud fra overenskomsten mellem HK og BL for boligsociale medarbejdere

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Udviklingschef Katja Adelhøj Lindblad på telefon 73 76 21 68/ 22 32 55 04 eller på mail klin@bdk.dk.

 

Boligkontoret Danmark arbejder for gode boliger og boligområder i hele Danmark. Vi er en almen boligadministration, der udlejer og administrerer godt 30.000 boliger for vores medlemmer rundt om i landet. Vi er en arbejdsplads med mange forskellige fagligheder, som alle bidrager til at sætte vores medlemmer i centrum, og skabe gode hjem og liv for beboerne.