Boligkontoret Danmark arbejder for gode boliger og boligområder i hele Danmark. Vi er et alment andelsselskab, der udlejer ca. 33.000 boliger og bygger og administrerer boliger for vores medlemmer; en række boligselskaber og boligforeninger samt forskellige kommuner og regioner.
Læs mere om os på www.bdk.dk 

Ansøgningsfrist
22. juni 2019

Fællesdrifts- og ledelseskonsulent til Boligkontoret Danmarks afdelingskontor i Helsingør

Vil du være med til at præge og kvalificere arbejdet med fællesdrift i den almene sektor? Du får en indflydelsesrig rolle, en spændende hverdag og plads i en organisation, hvor nøgleordene er nærvær, ordentlighed og samarbejde på tværs.

En alsidig rolle med ledelse, drift og samarbejde i fokus

Som fællesdrifts- og ledelseskonsulent kommer du til at spille en vigtig rolle i vores allervigtigste opgave, nemlig hvordan vi skaber en effektiv drift af høj kvalitet og leverer serviceydelser der afspejler vores høje ambitioner om ordentlighed og nærvær i opgaveløsningen.

I tæt samarbejde med dine kollegaer får du det overordnede ansvar for fællesdrifterne tilknyttet afdelingskontoret i Helsingør. Fællesdrifterne er geografisk placeret i Helsingør, Fredensborg og Hørsholm kommune. Du får det ledelsesmæssige ansvar for de lokale ledere af fællesdrifterne, der varetager de daglige drifts- og vedligeholdelsesopgaver ude i boligafdelingerne.

Mere konkret indebærer jobbet, du:

  • Som personaleansvarlig for fællesdriftens ledere udarbejder arbejdsplaner i samarbejde med lederne og bestyrelserne
  • løbende sikrer udvikling af fællesdrifterne i samarbejde med bestyrelserne
  • udarbejder og følger op på samarbejdsaftaler med bestyrelser i boligafdelingerne
  • trives med at sidde bag skrivebordet og håndtere de administrative opgaver, der naturligt følger med jobbet – og de ad hoc opgaver, der løbende ”kommer ind fra højre”
  • løbende følger op på igangværende sager med bestyrelsen – typisk via mail
  • sikrer gennemførsel af forbedringsarbejder, herunder at du indhenter tilbud og har kontakt til leverandører
  • bidrager til arbejdet med udbud af driftsopgaver
  • deltager i udarbejdelse af budgetter
  • deltager på beboer- og bestyrelsesmøder i boligafdelingerne, hvor du formidler og omsætter drift og teknik til beboere og bestyrelser herunder også gennemgang af afdelingens økonomi og budgetter (typisk aftenmøder)

For at få succes i jobbet kræver det både stærke lederevner, administrativ erfaring og driftsmæssig ekspertise. Samarbejde og kommunikation med de beboervalgte bestyrelser er en stor del af jobbet. Derfor er det vigtigt, at du kan begå dig i en organisation med mange interesser og er god til at kommunike og skabe gode samarbejdsrelationer med personer på mange forskellige niveauer.

Vi forestiller os, at du har en ledelses- eller driftsmæssig baggrund eller en anden relevant uddannelse med udgangspunkt i ledelse og drift af bygninger. Har du kendskab til den almene sektor og beboerdemokrati, er det en fordel - ellers lærer du det hos os.

Du skal have kørekort til personbil og selv have mulighed for at stille bil til rådighed. Kørsel afregnes efter statens takster. Der vil være ca. 25 - 35 aftenmøder årligt, som du får særskilt betaling for.

Et stærkt fællesskab både lokalt og på tværs

Vi er 9 medarbejdere på afdelingskontoret i Helsingør. Det er vigtigt for os at finde en kollega, der passer ind i vores team og som med overbevisning kan udføre den brede vifte af opgaver, som jobbet rummer. Du kommer til at indgå i et solidt fællesskab præget af høj trivsel, imødekommenhed og hjælpsomme kollegaer - både lokalt og på tværs af Boligkontoret Danmarks 7 afdelingskontorer og vores hovedkontor i København.

Vores arbejdsmiljø er uformelt, og vi har gode arbejdsforhold og personalegoder som fx sundhedsordning, massageordning og arbejdsgiverbetalt pensionsordning. Du bliver en del af Boligkontoret Danmarks driftschefgruppe, som mødes på tværs af organisationen flere gange om året. Desuden får du fleksibel arbejdstid med høj grad af frihed til at tilrettelægge din egen arbejdsdag. Du får fast base på afdelingskontoret, som ligger Vestermarken 16 A, 3060 Espergærde.

Lønnen fastsættes efter overenskomst mellem BL og Faglig Puls.

Ansøgningsfrist

Kan du se dig selv i dette spændende job? Så send os din ansøgning og CV senest d. 22. juni 2019 via vores hjemmeside www.bdk.dk. Her kan du også læse mere om os.

Da stillingen ønskes besat pr. 1. august 2019, holdes der samtaler løbende.

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte forretningsfører Jesper Kjærsgaard på telefon 4010 8009.