Boligkontoret Danmark arbejder for gode boliger og boligområder i hele Danmark. Vi er et alment andelsselskab, der udlejer ca. 33.000 boliger og bygger og administrerer boliger for vores medlemmer; en række boligselskaber og boligforeninger samt forskellige kommuner og regioner.
Læs mere om os på www.bdk.dk 

Ansøgningsfrist
11. august 2019

Vi søger en fagligt robust projektmedarbejder til vores boligsociale helhedsplan på Lolland

Vores boligsociale helhedsplan, som er den eneste i Lolland Kommune, er et samarbejde mellem Lolland Kommune og de tre boligorganisationer Boligforeningen Lolland, Lejerbo Lolland og Nakskov Almene Boligselskab. Helhedsplanen dækker tre boligafdelinger i Nakskov og to boligafdelinger i Maribo. Som projektmedarbejder vil du primært komme til at arbejde med følgende aktiviteter:

Familieværkstedet er et kursus tilbud for familier med børn under 18 år. Dine opgaver består i, at sammensætte holdene så deltagerne kan skabe sociale netværk, og sikre at det faglige indhold er af en så høj kvalitet, at familierne kan omsætte det til konkret praksis i hverdagen. Familieværkstedet foregår i Nakskov og er i tæt samarbejde med flere kommunale forvaltninger og foreninger.

Blokambassadørerne er et tilbud til unge i alderen 13 – 18 år, som fungerer både i Maribo og Nakskov. Opgaven i denne indsats er, at skabe relationer og sunde netværk som kan sikre den enkelte unge et godt ungdomsliv. Vi arbejder fx med normer og regler i relation til et fritidsjob.

Børnecafeen er et fritidstilbud for børn i alderen 7 – 13 år som foregår i Maribo. Der afholdes en ugentlig cafédag, hvor børnene kan få et frirum fra hverdagen. Børnecafeen fungerer som en udviklings- og læringsplatform, der skal være med til at give børnene personlige og sociale kompetencer. Dette sker primært med fokus på læring gennem fritidsaktiviteter, fællesskaber og relationer.

Studiegrupperne er et tilbud til de af folkeskolens ældste elever, som er i fare for ikke at kunne bestå folkeskolens afgangseksamen. I studiegrupperne er der fokus på, at møde eleverne der hvor de er - både fagligt og menneskeligt. Hver studiegruppe består af 4-6 unge, som mødes én gang om ugen i 3 timer. Det foregår i Nakskov og der er tilknyttet en uddannet lærer og en boligsocial medarbejder til hver gruppe.

Da arbejdet foregår i både Maribo og Nakskov er det en forudsætning, at du kan stille egen bil til rådighed. Vi godtgør kilometer efter statens kilometer takst.

Er det dig vi leder efter?

Vi forestiller os, at du er pædagog, lærer eller socialrådgiver med et godt kendskab til Lolland kommunes institutioner, skoler og foreninger. Det vil det være et plus, hvis du har erfaring med frivilligt arbejde som fx fodboldtræner, spejderleder eller lign. Har du erfaring med coaching og/eller mentorring og undervisning, er det også en fordel.

Hvad får du hos os?

Vi kan tilbyde et spændende og alsidigt job, hvor dagene aldrig er ens. Vores arbejdsmiljø er uformelt, og vi har gode arbejdsforhold og personalegoder. Jobbet rummer gode muligheder for personlig udvikling, fleksible arbejdstider og samarbejde med mange aktører. Du får desuden rig mulighed for at påvirke helhedsplanens udvikling og egne arbejdsforhold.

Ansættelse og løn sker i henhold til gældende overenskomst mellem HK/BL for boligsociale medarbejdere samt efter kvalifikationer. Jobbet er på fuld tid med varierende arbejdstider som kan være både dag, eftermiddag, aften og weekend.

Det praktiske

Har du spørgsmål til jobbet, eller ønsker du yderligere beskrivelse af aktiviteterne, er du velkommen til at kontakte:

Uge 27 - 28 projektmedarbejder Odd Pærremand, oddp@bdk.dk / 21 49 02 69

Uge 29 - 30 sommerferie

Uge 31 - 32 projektleder Karsten Jensen, karj@bdk.dk / 51 14 12 04

Lyder det som et job for dig, så send os din ansøgning og CV via Boligkontoret Danmarks hjemmeside www.bdk.dk senest søndag den 11. august 2019.

Vi forventer at holde samtaler d. 20. og 26. august 2019, og vi vil gerne have du starter d. 1. oktober 2019.

Til orientering indhenter vi børne- og straffeattest ved ansættelse.