Boligkontoret Danmark arbejder for gode boliger og boligområder i hele Danmark. Vi er et alment andelsselskab, der udlejer ca. 33.000 boliger og bygger og administrerer boliger for vores medlemmer; en række boligselskaber og boligforeninger samt forskellige kommuner og regioner.
Læs mere om os på www.bdk.dk 

Ansøgningsfrist
1. september 2019

Driftschef til Boligkontoret Danmarks afdelingskontor i Holte

Vil du være med til at præge og udvikle arbejdet med bolig- og bygningsdrift i den almene sektor? Hos os får du en indflydelsesrig rolle, en spændende hverdag og plads i en organisation, hvor nøgleordene er nærvær, ordentlighed og samarbejde på tværs.

En alsidig rolle med ledelse og driftsoptimering i fokus

Som driftschef kommer du til at spille en fremtrædende rolle i løsningen af en af vores allervigtigste opgaver. Nemlig hvordan vi skaber en effektiv og lokalt tilpasset drift af vores boligafdelinger, og leverer serviceydelser, der afspejler vores høje ambitioner om ordentlighed og nærvær i opgaveløsningen.

I tæt samarbejde med dine driftschefkollegaer får du det overordnede ansvar for driften af boligafdelingerne i et udsnit af de 28 boligselskaber og kommuner Holtekontoret betjener. Du bliver leder for de lokale ejendomsmestre og driftsledere på ejendomskontorerne, der varetager de daglige drifts- og vedligeholdelsesopgaver ude i boligafdelingerne. Mere konkret indebærer jobbet, at du:

 • Er personaleleder for ejendomsmestre/driftsledere på ejendomskontorerne
 • Er ansvarlig for optimering af arbejdsgange og ressourcer på ejendomskontorerne
 • Udarbejder og følger op på samarbejdsaftaler med bestyrelser i boligafdelingerne
 • Er tovholder på organisering og implementering af effektiviseringstiltag i driften, så som elektronisk syn, elektronisk opgavestyring mv.
 • Bidrager til arbejdet med udbud af drift- og vedligeholdelsesopgaver
 • Er ansvarlig for udarbejdelse af drift—og vedligeholdelsesplaner for afdelingerne
 • Deltager i budgetlægningen for afdelingerne
 • Er tovholder på gennemførslen af renoverings- og byggeprojekter i samarbejde med rådgivere, Boligkontorets byggeafdeling, bestyrelser og entreprenører
 • Deltager på beboer- og bestyrelsesmøder i boligafdelingerne
 • Er tovholder på organisering og implementering af miljø og energitiltag i afdelingerne
 • Bidrager til implementering af udmeldinger fra stat og kommune vedr. ny lovgivning på driftsområdet
 • Rådgiver bestyrelser i spørgsmål om tekniske anlæg, udearealer og bygningsvedligeholdelse
 • Bidrager til den tværgående udvikling af forretningsgange og optimeringsløsninger på driftsområdet såvel på afdelingskontoret i Holte som i Boligkontoret Danmark.

For at få succes i jobbet kræver det både gode lederevner, driftsmæssig ekspertise, analytiske evner og strategisk overblik.

Samarbejde og kommunikation med de beboervalgte bestyrelser er en stor del af jobbet. Derfor er det vigtigt, at du kan begå dig i en organisation med mange interessenter, og formår at kommunikere både mundligt og skriftligt til personer med mange forskellige baggrunde og forudsætninger.

Vi forestiller os, at du har en uddannelses- og erfaringsmæssig baggrund indenfor ejendomsdrift, og at du samtidig har erfaring med ledelse af både personale og processer.

Har du kendskab til den almene sektor og beboerdemokrati er det en fordel. Ellers lærer du det hos os.

Du skal have kørekort til personbil og mulighed for at stille egen bil til rådighed. Kørsel afregnes efter statens takster. Du skal forvente ca. 25 – 35 aftenmøder årligt, som du får særskilt betaling for.

Et stærkt fællesskab både lokalt og på tværs

Vi er 16 medarbejdere på afdelingskontoret i Holte. Det er vigtigt for os, at finde en kollega der passer ind i vores team, og som med overbevisning kan udføre den brede vifte af opgaver, som jobbet indebærer. Du bliver en del af et solidt fællesskab præget af høj trivsel, imødekommenhed og hjælpsomme kollegaer - både lokalt og på tværs af Boligkontoret Danmarks syv afdelingskontorer og vores hovedkontor i København. Som medarbejder indgår du desuden i en stor udviklingsorienteret organisation, hvor visionerne er høje og fællesskabet stort.

Vores arbejdsmiljø er uformelt, og vi har gode arbejdsforhold og personalegoder som fx sundhedsordning og arbejdsgiverbetalt pensionsordning. Du bliver en del af Boligkontoret Danmarks driftschefgruppe, som mødes på tværs af organisationen flere gange om året. Desuden får du fleksibel arbejdstid med høj grad af frihed til at tilrettelægge din egen arbejdsdag.

Lønnen fastsættes efter overenskomst mellem BL og Faglig Puls.

Din leder bliver Charlotte Sommer Bjørnsgaard, som er vores forretningsfører i Holte. Afdelingskontoret ligger Røjelskær 15, 2840 Holte.

Ansøgningsfrist

Kan du se dig selv i dette spændende job? Så send os din ansøgning og CV senest d. 1. september 2019 via vores hjemmeside www.bdk.dk. Her kan du også læse mere om os.

Vil du vide mere om jobbet, er du velkomment til at kontakte souschef Teit Svanholm på telefon 3036 1632.