Boligkontoret Danmark arbejder for gode boliger og boligområder i hele Danmark. Vi er et alment andelsselskab, der udlejer ca. 33.000 boliger og bygger og administrerer boliger for vores medlemmer; en række boligselskaber og boligforeninger samt forskellige kommuner og regioner.
Læs mere om os på www.bdk.dk 

Ansøgningsfrist
8. oktober 2019

Boligselskabet Birkebo søger boligsocial vicevært

Har du lyst til at arbejde som boligsocial vicevært, har du en socialfaglig eller pædagogisk baggrund, og er du skarp på relationer? Så læs endeligt videre!

Boligselskabet Birkebo er et alment boligselskab med et bredt udbud af lejeboliger i Birkerød i Rudersdal kommune. Boligselskabet Birkebo har haft stort fokus på beboernes tryghed og trivsel de seneste år – bl.a. ved at ansætte en boligsocial vicevært.

Som boligsocial vicevært vil din væsentligste opgave være at sikre beboernes tryghed og trivsel i boligselskabets 10 afdelinger. Det gør du ved at videreudvikle de allerede etablerede sociale aktiviteter – i samarbejde med de aktive frivillige beboere - samt ved at skabe nye sociale aktiviteter i de enkelte boligafdelinger og på tværs af boligafdelingerne. Desuden skal du videreudvikle netværk til foreninger, kommunens forvaltninger og andre relevante myndigheder om konkrete beboeres udfordringer. Centralt for opgaven er altså:

  • At skabe aktiviteter og videreudvikle et godt socialt fællesskab i de enkelte afdelinger og på tværs af disse
  • At være brobygger mellem den enkelte beboer og myndigheder, samt øvrige relevante tilbud for den enkelte beboer
  • At indgå tæt samarbejde med Rudersdal kommune om de beboere der anvises en bolig af boligsociale årsager
  • At samarbejde med boligforeningens øvrige medarbejdere om udfordringer der måtte opstå.

I 2016 indgik de almene boligorganisationer en aftale med Rudersdal kommune om at sætte fokus på boligsocialt anviste beboere – herunder en række initiativer med det formål, at støtte flygtninge. Det er derfor også en væsentlig opgave, at indgå i positivt konstruktivt samarbejde med de boligsociale medarbejdere i Rudersdal kommune.

Du får kontor på Skovgårdsparken 1, i Birkerød, hvor de øvrige ansatte i Boligselskabet Birkebo også arbejder fra. Herudover har Boligselskabet Birkebo fire beboerhuse, samt flere beboerlokaler. Disse faciliteter kommer du til at bruge aktivt i arbejdet.

Stor faglighed og stor personlighed

Vi vil gerne have en kollega med socialfaglig eller pædagogisk baggrund og solid erfaring med boligsocialt arbejde. Desuden er det en fordel, at du har erfaring med netværksarbejde, kan arbejde med "hjælp til selvhjælp" som metode og har kendskab til relevant lovgivning.

Selvsagt er det vigtigt, at du brænder igennem kommunikativt og er god til at skabe relationer med og mellem mennesker. Som person er du aktiv, opsøgende og smitter andre med dit engagement. Du møder andre mennesker med rummelighed og begår dig let blandt alle - både beboere, beboerdemokrater og samarbejdspartnere. Og så er du den der binder ting sammen og skaber mening og samarbejde i - til tider - komplekse sammenhænge.

Vi stiller store krav. Til gengæld får du et spændende og nytænkende job, hvor to arbejdsdage aldrig er ens. Arbejdsmiljøet er uformelt, og vi har stort fokus på at være nærværende og ordentlige i vores måde at arbejde på. Vi tilbyder gode muligheder for personlig og faglig udvikling, og du får selv rig mulighed for at påvirke jobbets indhold og udvikling, ligesom du fleksibelt kan planlægge din arbejdstid og opgaver. Det er vigtigt, at du har mulighed for at arbejde om aftenen og i weekender, når det er nødvendigt og giver mening i forhold til beboere og aktiviteter – til gengæld giver det frihed på andre tidspunkter.

Det praktiske

Jobbet er på 37 timer om ugen, og vi vil gerne have du starter hurtigst muligt og senest d. 1. december. Du ansættes i henhold til gældende overenskomst med HK/BL, som bl.a. indeholder god pensionsordning og sundhedsordning.

Søger du et spændende, selvstændigt og afvekslende job, så send os din ansøgning og CV senest d. 8. oktober 2019 via Boligkontoret Danmarks hjemmeside www.bdk.dk.

Ansættelsesudvalget består af repræsentanter for Boligselskabet Birkebo og Boligkontoret Danmark, og vi holder samtaler d. 23. og 29. oktober.

Til orientering indhenter vi børneattest ved evt. ansættelse.

Har du spørgsmål til jobbet eller ansættelsesprocessen, kan du kontakte driftsforretningsfører Finn Weidekamp på mail fiwe@bdk.dk eller telefon 39 25 10 20 eller til boligsocial udviklingskonsulent Katja Giebel på mail kagi@bdk.dk eller telefon 30 56 18 34.

Vi har lavet en projektbeskrivelse samt stillings- og funktionsbeskrivelse for jobbet, som du kan få ved at kontakte Finn Weidekamp.