Boligkontoret Danmark arbejder for gode boliger og boligområder i hele Danmark. Vi er et alment andelsselskab, der udlejer ca. 33.000 boliger og bygger og administrerer boliger for vores medlemmer; en række boligselskaber og boligforeninger samt forskellige kommuner og regioner.
Læs mere om os på www.bdk.dk 

Ansøgningsfrist
2. december 2020

Driftschef til Boligkontoret Danmarks afdelingskontor i Silkeborg

Er du god til at sætte retning og skabe fremdrift og kvalitet i din opgaveportefølje? Ønsker du en indflydelsesrig rolle og en spændende og udfordrende hverdag? Ønsker du at være en del af en organisation, hvor nøgleordene er nærvær, ordentlighed og samarbejde på tværs? Så læs videre.

En af vores gode driftschefer har desværre valgt at takke ja til et job nærmere sin bopæl, så vi søger nu hans afløser. Du får, i tæt samarbejde med afdelingskontorets øvrige kollegaer, det overordnede ansvar for drift og vedligehold af bygninger og boliger for Midtjysk Boligselskab, som har mere end 2000 boliger fordelt på 80 boligafdelinger i 8 midtjyske kommuner.

Du får 11 gode og dygtige kollegaer på afdelingskontoret i Silkeborg, som vi deler med Boligkontoret Danmarks byggeafdeling i Vest. Dine nærmeste kollegaer bliver vores anden driftschef, den byggetekniske driftschef samt vores to driftsledere. Driftslederne har ansvaret for den daglige drift og personaleledelse af ejendomsfunktionærerne ude i afdelingerne. Det er vigtigt for os, at finde en kollega der passer ind i vores team, og som med overbevisning kan udføre den brede vifte af opgaver, som jobbet rummer.

Dine primære opgaver bliver:

  • Udarbejdelse og opfølgning på drifts- og vedligeholdelsesplaner
  • Projektledelse på mindre bygge- og renoveringssager
  • Udarbejdelse og eksekvering på afdelingernes driftsbudgetter og regnskaber
  • Deltagelse på beboer- og bestyrelsesmøder i boligafdelingerne, hvor du fremlægger og omsætter økonomi, drift og teknik til beboere og bestyrelser i sikker og forståelig facon - disse møder ligger typisk i aftentimerne
  • Sikre gennemførsel af forbedringsarbejder herunder indhente tilbud og have kontakt med leverandører
  • Udføre de administrative opgaver der naturligt følger med jobbet

Om dig

For at få succes i jobbet skal du have driftsmæssig/teknisk ekspertise og være god til økonomistyring. Samarbejde og kommunikation med de beboervalgte bestyrelser er en stor del af jobbet, derfor er det vigtigt, at du kan begå dig i en organisation med mange interesser - og formår at kommunikere og skabe gode samarbejdsrelationer med personer på mange forskellige niveauer.

Vi forestiller os, at du f.eks. har en byggeteknisk uddannelse - gerne som bygningskonstruktør eller en anden relevant uddannelse. Har du kendskab til den almene sektor og beboerdemokrati, er det en fordel - ellers lærer du det hos os.

Du skal have kørekort til personbil og selv have mulighed for at stille bil til rådighed. Kørsel afregnes efter statens takster.

Du tilbydes

Du kommer til at indgå i et solidt fællesskab præget af høj trivsel, imødekommenhed og hjælpsomme kollegaer - både lokalt i Silkeborg, men også på tværs af Boligkontoret Danmarks 7 afdelingskontorer og vores hovedkontor i København, og endeligt som medarbejder i en stor udviklingsorienteret organisation, hvor visionerne er høje og fællesskabet stort.

Vores arbejdsmiljø er uformelt, og vi har gode arbejdsforhold og personalegoder. Desuden får du gode muligheder for faglig udvikling, fleksibel arbejdstid og samarbejde til mange sider. Du får masser af udfordringer, en plads i et godt team, god faglig sparring og løn efter overenskomst og kvalifikationer. Din leder bliver Annemette Lehman Bøgh, som er vores forretningsfører i Silkeborg.

Ansøgningsfrist

Vil du vide mere om jobbet er du velkommen til at kontakte forretningsfører Annemette Lehmann Bøgh på telefon 42 80 03 40 eller mail anlb@bdk.dk.

Da stillingen ønskes besat snarest muligt, vil vi løbende afholde samtaler. Vi opfordrer dig derfor til at sende din ansøgning og CV allerede i dag - og senest den 2. december 2020. Du søger via vores hjemmeside www.bdk.dk - her kan du også læse mere om Boligkontoret Danmark og Midtjysk Boligselskab. Vi glæder os til at høre fra dig!