Boligkontoret Danmark er et non-profit, alment administrationsselskab, der har til formål at virke som administrator og konsulent for almene boligforeninger og boligselskaber. Vores opgave er at udføre alle administrative, økonomiske og tekniske opgaver i forbindelse med administration af alment boligbyggeri under opførelse og i drift. Vi administrerer godt 31.000 lejeboliger for en lang række boligselskaber samt ældre- og plejeboliger i kommuner/regioner over hele landet.
Læs mere om os på www.bdk.dk 

Ansøgningsfrist
22. april 2021

Driftschef med fokus på det byggetekniske (genopslag)

Det kan være svært at finde den eneste ene, og det lykkedes desværre ikke for os at finde den rette kandidat i forbindelse med vores seneste jobopslag, hvor vi søgte efter en driftschef til vores afdelingskontor i Silkeborg. Vi prøver derfor lykken igen!

Som driftschef med fokus på byggeteknik får du, i samarbejde med afdelingskontorets øvrige kollegaer, det overordnede ansvar for drift og vedligehold af bygninger og boliger for Midtjysk Boligselskab med 2000 boliger fordelt på 78 boligafdelinger i 8 midtjyske kommuner. Dine nærmeste kollegaer bliver vores anden driftschef samt vores to driftsledere. Driftslederne har ansvaret for den daglige drift- og personaleledelse af ejendomsfunktionærerne ude i afdelingerne, hvilket betyder, at du som driftschef ikke har personaleansvar.

Hverdagens opgaver er mangfoldige og omfatter blandt andet:

 • Markvandringer
 • Udarbejdelse og opfølgning op på drifts- og vedligeholdelsesplaner
 • Projektledelse af forskellige bygge- og renoveringssager
 • Udarbejdelse og eksekvering af afdelingernes driftsbudgetter og regnskaber
 • Tilsikre gennemførsel af forbedringsarbejder herunder indhentelse af tilbud og kontakt til leverandører
 • Udførelse af de administrative opgaver der naturligt følger med jobbet
 • Deltage på beboer- og bestyrelsesmøder i boligafdelingerne, hvor du fremlægger og omsætter økonomi, drift og teknik til beboere og bestyrelser i sikker og forståelig facon. Disse møder ligger typisk i aftentimerne. Der vil være ca. 25 - 30 aftenmøder årligt, som du får særskilt betaling for
 • Budgetkontrol
 • Råderetssager

Om dig

For at få succes i jobbet skal du have stærke samarbejdsevner, administrativ erfaring, økonomisk indsigt og teknisk ekspertise. Samarbejde og kommunikation med de beboervalgte bestyrelser er en stor del af jobbet, så det er vigtigt, at du kan begå dig i en organisation med mange interesser, ligesom du skal kunne skabe gode samarbejdsrelationer med personer på mange forskellige niveauer. Det er vigtig, at du har politisk tæft.

Derudover forventer vi, at du:

 • har en byggeteknisk uddannelse, gerne som bygningskonstruktør, eller en anden relevant uddannelse
 • kan sætte retning og skabe fremdrift og kvalitet i din opgaveportefølje
 • har flair for tal – og sætter en ære i at få ”pengene til at passe”
 • er vant til at navigere i IT systemer – og ser det som et uundværligt værktøj
 • har en systematisk og analytisk tankegang – og evner at omsætte plan til handling
 • er dygtig til at kommunikere til mange forskellige mennesker i forskellige sammenhænge
 • ser service af beboere og bestyrelser som en naturlig og væsentlig del af jobbet
 • har forståelse og respekt for det at agere og arbejde i en politisk/medlemsstyret organisation

Du skal have kørekort til personbil og selv have mulighed for at stille bil til rådighed. Kørsel afregnes efter statens takster.

Du tilbydes

Som driftschef får du en indflydelsesrig rolle i en spændende og udfordrende hverdag samt en plads i en organisation, hvor nøgleordene er nærvær, ordentlighed og samarbejde på tværs. Du kommer til at indgå i et solidt fællesskab præget af høj trivsel, imødekommenhed og hjælpsomme kollegaer - både lokalt i Silkeborg, men også på tværs af Boligkontoret Danmarks 7 afdelingskontorer og vores hovedkontor i København, og endeligt som medarbejder i en stor udviklingsorienteret organisation, hvor visionerne er høje og fællesskabet stort.

Vores arbejdsmiljø er uformelt, og vi har gode arbejdsforhold og personalegoder. Desuden får du gode muligheder for faglig udvikling, fleksibel arbejdstid og samarbejde til mange sider. Du får masser af udfordringer, en plads i et godt team, god faglig sparring og løn efter gældende overenskomst og kvalifikationer.

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte forretningsfører i Silkeborg Anita Skarregaard Dideriksen på tlf. 21 70 89 10 eller mail ansd@bdk.dk.

Ansøgningsfrist

Vi holder løbende samtaler, så send din ansøgning og CV allerede nu – og senest den 22. april 2021 ved at trykke på ”søg stillingen”.

På Boligkontoret Danmarks hjemmeside www.bdk.dk, kan du læse mere om os. Ansættelsesstart afstemmes efter dine nuværende forhold.