Boligkontoret Danmark er et non-profit, alment administrationsselskab, der har til formål at virke som administrator og konsulent for almene boligforeninger og boligselskaber. Vores opgave er at udføre alle administrative, økonomiske og tekniske opgaver i forbindelse med administration af alment boligbyggeri under opførelse og i drift. Vi administrerer godt 31.000 lejeboliger for en lang række boligselskaber samt ældre- og plejeboliger i kommuner/regioner over hele landet.
Læs mere om os på www.bdk.dk 

Ansøgningsfrist
30. november 2022

Driftschef til Boligkontoret Danmarks afdelingskontor Holte

Vil du være med til at præge og kvalificere arbejdet med bygningsdriften i den almene sektor? Besidder du lederegenskaber og er god til at agere bindeled i et felt med mange forskellige interessenter? Så er du måske lige den driftschef, vi mangler til en indflydelsesrig rolle i en spændende og udfordrende hverdag!

Vi søger en driftschef, som får det overordnede ansvar for bygningsdriften i en række af de boligselskaber, vi administrerer. Herunder også personaleledelsen for de driftsledere og ejendomsfunktionærer, der har det daglige ansvar for drifts- og vedligeholdelsesopgaverne i boligafdelingerne.

Mere konkret indebærer jobbet, at du:

  • udarbejder, implementerer og følger op på drift- og vedligeholdelsesplaner for boligafdelingerne
  • er ansvarlig for gennemførsel af mindre renoveringssager
  • agerer bindeled mellem beboere, bestyrelser, rådgiver og byggeafdeling i større renoveringssager
  • udarbejder skriftligt input til indstillinger til organisationsbestyrelserne i forbindelse med større renoveringssager eller driftsudviklingsprojekter.
  • bistår afdelingsbestyrelserne i forbindelse med udarbejdelse af forslag vedr. bygningsdriften til afdelingsmøder
  • deltager på beboer- og bestyrelsesmøder i boligafdelingerne (typisk aftenmøder)
  • sikrer løbende udvikling og optimering af driften i afdelingerne i samarbejde med bestyrelser og medarbejdere.
  • sikrer at beboermøde- og bestyrelsesbeslutninger føres ud i livet, og at bestyrelserne holdes løbende informeret om status
  • udarbejder og følger op på samarbejdsaftaler med bestyrelser i boligafdelingerne
  • bistår varmemestre og driftsledere med organisering af arbejdets udførelse

For at få succes i jobbet kræver det stærke lederevner, sans for systematik og stærke kommunikative evner både mundligt og skriftligt.

Samarbejde og kommunikation med såvel beboere, som de beboervalgte bestyrelser er en stor del af jobbet og derfor er det vigtigt, at du kan begå dig i en organisation, hvor det er højt prioriteret at kommunikere og skabe gode relationer med personer på mange forskellige niveauer.

Vi forestiller os, at du har en baggrund inden for bygningsdrift eller på anden måde har relevant erfaring med at arbejde med byggeri og boliger. Kendskab til den almene sektor og beboerdemokrati er en klar fordel.

Du skal have kørekort til personbil og selv have mulighed for at stille bil til rådighed. Kørsel afregnes efter statens takster. Der vil være ca. 25 – 35 aftenmøder årligt, som du får særskilt betaling for.

Et stærkt fællesskab både lokalt og på tværs

Vi er 18 medarbejdere på afdelingskontoret, der ligger centralt placeret i Holte.

Du kommer til at indgå i et solidt fællesskab præget af humor, imødekommenhed og hjælpsomme kollegaer - både lokalt og på tværs af Boligkontoret Danmarks 7 afdelingskontorer, samt vores hovedkontor i København.

Vores arbejdsmiljø er uformelt, og vi har gode arbejdsforhold og personalegoder som fx sundhedsordning, og arbejdsgiverbetalt pensionsordning. Du bliver en del af Boligkontoret Danmarks driftschefgruppe, som mødes på tværs af organisationen flere gange om året.

Desuden får du fleksibel arbejdstid med høj grad af frihed til at tilrettelægge din egen arbejdsdag. Lønnen fastsættes efter gældende overenskomst.

Ønsker du at vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte forretningsfører Charlotte Sommer Bjørnsgaard på telefon 39 25 10 03 eller mail chbj@bdk.dk. Afdelingskontoret ligger Røjelskær 15, 2840 Holte.

På vores hjemmeside www.bdk.dk kan du læse mere om os.

Ansøgningsfrist

Hvis jobbet lyder som noget for dig, så send din ansøgning og dit CV ved at trykke på ”søg stillingen” senest den 30. november 2022.

Vi afholder løbende samtaler, så tøv ikke med at sende din ansøgning til os. Vi forbeholder os retten til at lukke opslaget, når den rette kandidat er fundet.

Ansættelse ønskes snarest muligt og afstemmes naturligvis efter dine nuværende ansættelsesforhold.

Vi glæder os til at høre fra dig.