Boligkontoret Danmark er et non-profit, alment administrationsselskab, der har til formål at virke som administrator og konsulent for almene boligforeninger og boligselskaber. Vores opgave er at udføre alle administrative, økonomiske og tekniske opgaver i forbindelse med administration af alment boligbyggeri under opførelse og i drift. Vi administrerer godt 31.000 lejeboliger for en lang række boligselskaber samt ældre- og plejeboliger i kommuner/regioner over hele landet.
Læs mere om os på www.bdk.dk 
Del på

Genhusningskonsulent til Brande Boligforening

Til Brande boligforeningen søger vi en engageret og struktureret genhusningskonsulent til en nyoprettet og tidsbegrænset projektstilling på 3 år – med mulighed for forlængelse.

Som genhusningskonsulent skal du, i samarbejde med kollegaer fra Boligkontoret Danmark og eksterne samarbejdspartnere, genhuse beboere i boligforeningens afdeling 2 under gennemførelse af helhedsplan.

Ved gennemførelse af en helhedsplan, skal beboerne genhuses enten midlertidigt eller permanent. Når en bolig – med en familie, unge som ældre - skal genhuses, skal der tages mange hensyn - både praktiske og sociale. Dette sker gennem tæt kontakt med beboerne og samarbejdspartnere. Hos Brande Boligforening er det meget væsentligt, at genhusningen sker ordentligt og med beboerens behov i højsædet inden for de givne rammer.

Om jobbet

Du får en afvekslende arbejdsdag med mange spændende opgaver og stor kontakt til primært beboere, samarbejdspartnere og kollegaer samt boligforeningens organisations- og afdelingsbestyrelser. I skal sammen, med dig som ankermand, sikre en god og tryg genhusning ud fra en helhedstænkning for beboeren og for renoveringsprojektet. Dine primære opgaver bliver:

 • Ansvar for at skabe og udvikle genhusningsprocesserne med blik for det enkelte renoveringsprojekt og med afsæt i beboersammensætningen
 • Ansvar for at skabe overblik og koordinere indsatser i forhold til Brande Boligforenings samlede genhusning
 • Ansvarlig for samtaler med beboere for at afklare beboerens boligsituation i forbindelse med helhedsplanen
 • Ansvarlig for aftaler med eksterne samarbejdspartnere knyttet til genhusning
 • Sikre en helhedsorienteret genhusning med beboerens behov i fokus
 • Have blik for det enkelte renoveringsprojekt, dets behov samt kendskab til eller evne til at sætte sig ind i gældende lovgivning
 • Deltage i beboermøder og andre relevante møder
 • Indgå i telefonhotline for beboerne

Det må forventes, at der vil være aftenmøder. Det er ikke fast, men forekommer indimellem.

Om dig

Det er ikke afgørende med hvilken uddannelse du kommer med – det vigtigste er, at du har relevant erfaring med genhusning og/eller renoveringsprojekter, og du kan støtte og rådgive beboerne ud fra en løsningsfokuseret tilgang med respekt for den enkelte.

Derudover forventer vi, at du:

 • er vant til at arbejde med IT og har godt kendskab til Office Pakken herunder Excel
 • er skarp til at koordinere og har en struktureret tilgang til komplekse opgaver med mange dagsordner og mange forskellige behov
 • tager ansvar og besidder en god portion empati
 • har respekt for forskellighed - og at det er mennesker, vi flytter i genhusningen

Det er desuden en fordel, hvis du ikke er bange for at gå i dialog med alle typer af mennesker og tør spørge ind til det, som er, eller kan være, svært.

Vil du vide mere om jobbet, er du meget velkommen til at kontakte driftschef Morten Petersen på tlf. 2139 9471.

Du tilbydes

Brande Boligforening administreres af Boligkontoret Danmark. Dit arbejdssted bliver ude i boligområdet primært fire dage om ugen og én dag på kontoret i Ribe til faglig sparing.

Vi tilbyder et spændende og alsidigt 37 timers fuldtidsjob med gode muligheder for udvikling og en bred samarbejdsflade. Din lønpakke fastsættes i henhold til gældende overenskomst for området, kompetencer og erfaring.

Ansøgningsfrist

Send os din ansøgning og CV senest den 31. marts 2023 ved at trykke på ”søg stillingen”. Stillingen ønskes besat den 1. august 2023. Ansættelsessamtaler holdes i forlængelse af ansøgningsfristen.

Du kan læse mere om Boligkontoret Danmark www.bdk.dk.

Ansøgningsfrist: 31-03-2023

Powered by JobNext