Boligkontoret Danmark er et non-profit, alment administrationsselskab, der har til formål at virke som administrator og konsulent for almene boligforeninger og boligselskaber. Vores opgave er at udføre alle administrative, økonomiske og tekniske opgaver i forbindelse med administration af alment boligbyggeri under opførelse og i drift. Vi administrerer godt 31.000 lejeboliger for en lang række boligselskaber samt ældre- og plejeboliger i kommuner/regioner over hele landet.
Læs mere om os på www.bdk.dk 

Ansøgningsfrist
22. februar 2024

Boligkontoret Danmark søger projektleder til byggeafdelingen i København

Træd ind i en spændende rolle som projektleder i vores byggeafdeling og vær med til at skabe bæredygtige og moderne almene boliger. Vi søger en dedikeret bygherre for boligorganisationer, der vil være med til at forme fremtiden for almene boligområder og skabe et positivt aftryk i lokalsamfundet.

Vær med til at bygge mere end bare huse – byg en bedre fremtid for dem, vi tjener

Bliv en central del af at tjene fællesskabet som projektleder i vores byggeafdeling. Med fokus på bæredygtighed og livskvalitet vil du være med til at skabe boliger, der ikke kun opfylder behovene, men også gør en positiv forskel i fællesskabet. Gennem din rolle som projektleder får du mulighed for at præge og forbedre menneskers liv i vores almene boligprojekter.

Vi tilbyder:

 • Spændende og udfordrende byggesager
 • Bredt samarbejde på tværs af faggrupper og landsdele
 • God pensionsordning og sundhedsforsikring
 • 10 feriefridage
 • Omsorgsdage/seniordage

Dine primære ansvarsområder:

 • Tillidsfuldt samarbejde med boligselskabernes bestyrelser og byggeudvalg
 • Projektledelse af bygherrens forpligtelser – proaktiv styring af tid, økonomi og aftaleforhold. Så der sikres fremdrift i byggesager
 • Samarbejde med eksterne parter, såsom rådgivere og entreprenører
 • Dialog med kommuner, Landsbyggefonden og andre aktører
 • Indhentning og videreformidling af byggetekniske undersøgelser og rapporter i samarbejde med vores rådgivere på sagerne, til brug for beslutningsproces og konklusioner
 • Udbud af rådgiverydelser og entreprisearbejder
 • Mulighed for projektudvikling på egne byggesager og for boligselskaber

Projektleder med byggeteknisk baggrund

Som person har du godt menneskekendskab og kan kommunikere med beboervalgte bestyrelser, såvel som byggefaglige samarbejdsparter. Samarbejde og kommunikation er en stor del af jobbet, så det er vigtigt, at du kan begå dig i en organisation med mange interessenter, ligesom du skal kunne skabe gode samarbejdsrelationer med personer på mange forskellige niveauer. Det er vigtigt, at du formår at oversætte teknisk sprog til et forståeligt sprog for menigmand, der kan danne grundlag for eksempelvis en beboerdemokratisk beslutning.

Som projektleder er du struktureret og god til at planlægge og koordinere. Du har administrativ erfaring, økonomisk indsigt og byggeteknisk baggrund.

Din profil:

 • Byggeteknisk baggrund, f.eks. som bygningskonstruktør, ingeniør, arkitekt eller lignende
 • Grundlæggende teknisk viden om renovering og også gerne nybyggeri
 • Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring med projekter støttet af Landsbyggefonden
 • Forståelse for politiske og medlemsstyrede organisationer
 • Helhedsorienteret med evnen til at prioritere relevante detaljer
 • Proaktiv og evner at omsætte plan til handling
 • Trives i en selvstyrende rolle med ansvar over for bygherren
 • Fleksibel og være indstillet på at deltage i eftermiddags- og aftenmøder
 • Du har kørekort og kan stille egen bil til rådighed

Vi har ofte møder "ude af huset", så du skal trives med at være på farten og være fleksibel i forhold til at planlægge din arbejdstid, herunder med eftermiddags- og aftenmøder. Vores byggesager er fordelt over hele Sjælland og du skal derfor have kørekort og kan stille egen bil til rådighed.

Om os:

Vi er en nonprofit boligadministration, der administrerer over 35.000 boliger for en lang række boligselskaber samt ældre-/plejeboliger i mange kommuner landet over. Vi tror på, at vores arbejde kan skabe positive samfundsforandringer og vores organisation er kendt for sit engagement i at skabe bæredygtige løsninger og forbedre livskvaliteten for dem, der bor og skal bo, i de boliger vi opfører og renoverer.

Vi er lige nu 16 ansatte i byggeafdelingen fordelt med 4 medarbejdere i Jylland og 12 på Sjælland. Vi har forskellige baggrunde som ingeniører, konstruktører, arkitekter og økonomer. Denne mangfoldighed ser vi som en styrke, der er med til at gøre os til en robust og dynamisk byggeafdeling.

Bliver du en af vores nye projektledere, får du et spændende, varieret og alsidigt fuldtidsjob i en dynamisk organisation, hvor hver dag er præget af et uformelt arbejdsmiljø.

Vi er en arbejdsplads med stor fleksibilitet, der værner om balance mellem arbejde og privatliv. Vi honorarer aftenarbejde, og vi lægger stor vægt på efteruddannelse og opkvalificering af vores medarbejdere, således at de altid er opdaterede på branchen som helhed. Du får en plads i et engageret team, god faglig sparring, nødvendig oplæring og løn efter overenskomst og kvalifikationer. Vi har fokus på sociale og stærke relationer, humor og kollegial støtte bringer os sikkert i gennem en travl hverdag med masser af udfordringer.

Dit primære arbejdssted er i byggeafdelingen på Sjælland, der har til huse på vores hovedkontor i København, men en stor del af din dagligdag vil desuden foregå på de af vores decentrale afdelingskontorer, der er tilknyttet dine byggesager, og til møder om konkrete byggesager i de lokale boligafdelinger.

Læs mere om os på www.bdk.dk eller hør en af vores projektledere fortælle om jobbet ved at klikke her

Ansøgningsfrist

Kan du se dig selv som en del af vores hold, så send os din ansøgning og CV senest den 22. februar 2024 ved at trykke på ”søg stillingen”.

Vi afholder samtaler løbende, så tøv ikke med at sende din ansøgning afsted. Vi ønsker jobbet besat hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til jobbet, eller vil du gerne høre, hvordan det er at være ansat i Boligkontoret Danmarks byggeafdeling, kan du kontakte Bygge- og udviklingschef Martin Danskov Thomsen på tlf. 81 72 28 48.