Boligkontoret Danmark er et non-profit, alment administrationsselskab, der har til formål at virke som administrator og konsulent for almene boligforeninger og boligselskaber. Vores opgave er at udføre alle administrative, økonomiske og tekniske opgaver i forbindelse med administration af alment boligbyggeri under opførelse og i drift. Vi administrerer godt 31.000 lejeboliger for en lang række boligselskaber samt ældre- og plejeboliger i kommuner/regioner over hele landet.
Læs mere om os på www.bdk.dk 

Ansøgningsfrist
4. juni 2024

Boligselskabet Nordkysten søger en driftsleder til vores fællesdrift med kontor i Espergærde (Genopslag)

I Boligselskabet Nordkysten arbejder vi hver dag på at styrke den lokale fællesdrift, der betjener cirka 2000 boliger, så vi kan tilbyde vores mange beboere en høj service og gode bomiljøer. Vi søger derfor en leder, der med god kommunikation, tydelig ledelse og administrativ ekspertise kan gå forrest i arbejdet.

Som leder af fællesdriften er dine opgaver blandt andet ledelse af Boligselskabet Nordkystens 23 medarbejdere herunder koordinering og uddelegering af daglige driftsopgaver. Du får ligeledes ansvaret for planlægning og optimering af arbejdsgange.

Det er væsentligt for os, at du har et stort fokus på service og er god til at samarbejde og skabe relationer til både medarbejdere, boligselskabets bestyrelser og vores mange beboere. Det vil være en stor fordel, hvis du tidligere har arbejdet med ejendomsdrift, eller har en håndværksmæssig baggrund, men det er ikke et krav.

Kan du sætte krydse ved det meste af det her, er du måske vores nye leder af fællesdriften?

 • Ledererfaring og fremtoning med naturlig autoritet
 • Flair for tal – og sætter en ære i at få ”pengene til at passe”
 • Er vant til at arbejde i IT systemer – og ser det som et uundværligt værktøj
 • Proaktiv og evner at omsætte plan til handling
 • Dygtig til at kommunikere med mange forskellige mennesker i forskellige sammenhænge
 • Ser service af beboere og bestyrelser som en naturlig og væsentlig del af jobbet
 • Forståelse og respekt for det at agere og arbejde i en politisk/medlemsstyret organisation

Om os

Vi tilbyder et spændende job med gode muligheder for udvikling og en bred samarbejdsflade. Vi har gode medarbejderforhold og personalegoder. Din lønpakke fastsættes i henhold til gældende overenskomst for området, kompetencer og erfaring.

Boligselskabet Nordkysten er et alment boligselskab, som administreres af Boligkontoret Danmark fra vores afdelingskontor i Espergærde. Du kommer til at referere til Boligkontoret Danmarks lokale driftschef Peter Madsen, ligesom du vil få et tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere på afdelingskontoret. Dit arbejdssted bliver driftskontoret i Espergærde.

Hverdagens opgaver:

 • Ansvar for den daglige drift af boligafdelingerne i Boligselskabet Nordkystens Marienlyst Boligselskab og AB Røntofte i Nordsjælland
 • Daglig ledelse af ejendomsfunktionærerne herunder opgavekoordinering og udarbejdelse af arbejdsplaner
 • Lettere økonomistyring i form af budgetkontrol og opfølgning
 • Samarbejde med bestyrelser om udarbejdelse af serviceaftaler og årshjul for opgaveløsningen i de enkelte afdelinger
 • Ansvar for at serviceaftaler og planlagte vedligeholdelsesarbejder i afdelingerne gennemføres som aftalt med bestyrelserne
 • Bidrage til den årlige gennemgang af bygningsmassen og udearealerne i samarbejde med driftschefen med henblik på planlægning af større vedligeholdelsesarbejder
 • Løbende vurdering og opfølgning på leverandørpriser, serviceaftaler, maskinparkens sammensætning mv. med henblik på optimering og prisudsætning
 • Fastlæggelse af klare arbejdsgange og sikring af en grundig kommunikation i forbindelse med beboerserviceopgaver
 • Deltagelse på enkelte årlige møder med beboervalgte som ofte afholdes mellem kl. 17.00 og 21.00

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte driftschef Peter Madsen på tlf. 24 40 63 01 eller mail petm@bdk.dk.

Ansøgningsfrist

Send os din ansøgning og CV senest den 4. juni ved at trykke på ”søg stillingen”. På vores hjemmeside www.bdk.dk kan du læse mere om Boligkontoret Danmark og Boligselskabet Nordkysten.

Samtaler vil blive afholdt løbende og stillingopslaget vil blive fjernet, når den rette kandidat er fundet.

Vi ønsker os, at du kan starte hurtigst muligt efter aftale.